Pravna obvestila

Splošni pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti lastnika spletnega mesta ter njegovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na naslovu www.kolmanic-dokl.si, kjer se uporabniki nahajajo. Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o. uporabnike naproša, da si Splošne pogoje uporabe spletnega mesta www.kolmanic-dokl.si pazljivo preberejo. Z vstopom na spletno mesto www.kolmanic-dokl.si uporabniki potrjujejo, da so s temi pogoji uporabe seznanjeni, da z njimi soglašajo ter, da jih njihove določbe zavezujejo. Podjetje avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o. si bo prizadeval, da:

 • bo spletno mesto delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja;
 • bo v primeru izpada oziroma nedelovanja spletnega mesta, ta začel delovati v najkrajšem možnem času;
 • bodo podatki, objavljeni na spletnem mestu www.kolmanic-dokl.si točni. Podjetje Kolmanič & Dokl d.o.o. ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja funkcionalnost in vsebine na spletnem mestu.

POGOJI UPORABE:

To spletno stran upravlja podjetje avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o.. Vsebine, objavljene na spletnih straneh so last podjetja Kolmanič & Dokl in/ali posameznih blagovnih znamk, omenjenih na spletnih straneh. Vsebine se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto www.kolmanic-dokl.si le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta www.kolmanic-dokl.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Upravljalec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Ne glede na zgornja določila lahko strani kopirate ali natisnete za lastno uporabo. Ne glede na splošne zgornje omejitve vam lahko upravljalec v nekaterih primerih odobri prosto nalaganje zaslonskih ozadij in drugih orodij.

Informacije na teh spletnih straneh so namenjene lokalnemu tržišču. V drugih državah je lahko ponudba drugačna posameznih blagovnih znamk drugačna. Upravljalec si prizadeva, da je vsebina teh spletnih strani točna in ažurna, in si pridržuje pravico do spremembe tehničnih karakteristik, opreme in ponudbe vozil.

Nobena izjava na teh straneh upravljalca ali katerokoli drugo omenjeno podjetje pravno ne zavezuje. Ne glede na splošno veljavnost zgornje izjave upravljalec v obsegu, ki ga dopušča zakonodaja, zavrača materialno odgovornost za vsakršno škodo, ki bi jo lahko povzročil dostop do teh strani ali njihova uporaba.

Upravljalec spoštuje zasebnost vsakega obiskovalca spletnih strani. Ta člen se nanaša na vse podatke, ki se pridobijo na spletnih straneh in na njihovo uporabo.

Podjetje Kolmanič & Dokl d.o.o. lahko pogoje uporabe v času veljavnosti spremeni. Spremenjeni pogoji uporabe začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletnem mestu www.kolmanic-dokl.si in so s tem dnem za uporabnike spletnega mesta zavezujoči.

VARNOST

Vgrajeni varnostni mehanizmi spletnega mesta zmanjšujejo možnost zlorabe. Kolmanič & Dokl d.o.o. se bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in gospodarstvenika trudil preprečiti vsakršne zlorabe, ne odgovarja pa za škodo, ki bi uporabniku nastala iz naslova zlorab, razen, če bi jo podjetje Kolmanič & Dokl d.o.o. povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev in z označitvijo ustreznih potrditvenih polj dovoljujete, da avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o., Industrijska ulica 1, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota vaše osebne podate, ki ste jih posredovali na tem mestu, zbira, obdeluje, uporablja in hrani z namenom obdelave vaše prošnje kot tudi za namene trženja in prodaje, tržnih raziskav ter po-prodajnih storitev (npr. obveščanje o novostih in akcijah, pošiljanje promocijskega materiala, ankete o zadovoljstvu, obveščanje o nagradnih igrah, tržne raziskave prek mobilnega telefona, elektronske pošte ali prek navadne pošte).

Upravičeni ste, da kadarkoli zahtevate informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, njihov izbris ali popravo ali nasprotujete obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov na naslednjem naslovu: info@kolmanic-dokl.si ali preko pošte na naslov Kolmanič & Dokl d.o.o., Industrijska ulica 1, 9000 Murska Sobota.

Pridobljene osebne podatke bo avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o. skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in samo za namen, za katerega so pridobljeni.

VAROVANJE PODATKOV

V podjetju Kolmanič & Dokl d.o.o., spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke uporabili samo v namen za katerega ste nam jih posredovali in obveščanje o storitvah in ponudbah avtohiše Kolmanič & Dokl d.o.o.. Vaše podatke tudi skrbno varujemo, tako da do njih nima dostopa nobena tretja oseba.

Varstvo in obdelava osebnih podatkov

Uporabnik spletne strani www.kolmanic-dokl.si izrecno dovoljuje podjetju Kolmanic & Dokl d.o.o. kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, da vodi in obdeluje njegove osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za namene, določene v nadaljevanju. Upravljavec zbirke zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Uporabnik spletne strani je prav tako seznanjen in dovoljuje samodejno oz. avtomatsko vpisovanje zbranih osebnih podatkov v elektronske obrazce na tej spletni strani.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s podatki pridobljenimi iz prejetih povpraševanj:

V Kolmanič & Dokl d.o.o., sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zato potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašim oddanim povpraševanjem uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.


Privolitve, ki se nanašajo na oddajo povpraševanja:

Z izpolnitvijo obrazca za oddajo povpraševanja podjetja Kolmanič & Dokl d.o.o., se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to: Ime, Priimek, naslov, telefonska številka/fax ter e-naslov ter IP naslov naprave, s katere oddaja povpraševanje.

Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

[1] Privolitev spletnih pogojev uporabe spletne strani www.kolmanic-dokl.si ter prejemanja informacij in obvestil o aktualnih trendih, dogodkih, novih artiklih in drugih zanimivostih podjetja Kolmanič & Dokl d.o.o.

 • izvedba naročila
 • statistična obdelava analitičnih podatkov pridobljenih iz piškotkov,
 • uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic o aktualnih trendih in novicah podjetja Kolmanič & Dokl d.o.o.
 • uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so obvestila o dogodkih reklamna gradiva, revije in podobno
 • izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh novic
 • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)VAŠE PRAVICE

NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov

info@kolmanic-dokl.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.


Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

 • Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
 • Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da Kolmanič & Dokl d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da Kolmanič & Dokl d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
 • Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da Kolmanič & Dokl d.o.o. omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko Kolmanič & Dokl d.o.o. njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval Kolmanič & Dokl d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke Kolmanič & Dokl d.o.o. posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo.
 • Pravica posameznika do ugovora:posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi zakonitih interesov, zaradi katerih si Kolmanič & Dokl d.o.o. ali tretja oseba. Ravno tako ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več.
 • Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.


Postopek uveljavljanja pravic:

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@kolmanic-dokl.si.

Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Kolmanič & Dokl d.o.o., sam ali s pomočjo pogodbenih partnerjev obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane preko vprašalnika, do preklica za naslednje namene obdelave in uporabe: izvedba naročila, statistična obdelava, pošiljanje ponudb, obvestil o novostih in/ ali ugodnostih, reklamnega gradiva in revij, vabila na dogodke in elektronskega anketiranja.

Podjetje Kolmanič & Dokl avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Podjetje Kolmanič & Dokl podatke o obiskanosti strani uporablja za lastne potrebe.

Kolmanič & Dokl d.o.o., sam ali s pomočjo pogodbenih partnerjev obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane preko vprašalnika, do preklica za naslednje namene obdelave in uporabe: izvedba naročila, statistična obdelava, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij.

Piškotki

Spletno mesto v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani "piškotek”.

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in omogoča analize o uporabnikovem obisku. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani.

Šteje se, da uporabnik ob brskanju po spletnem mestu podjetja Kolmanič & Dokl daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletna stran:

IME PIŠKOTKA, NAMEN in ČAS HRAMBE:
- PHPSESSID - Sistemski piškotek - do zaprtja brskalnika
- _ga - za potrebe analize uporabniške izkušnje - 2 leti
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- PHPSESSID – sistemski piškotek, nujen za pravilno delovanje spletne strani
- _ga – google analytics piškotek, za potrebe analize uporabniške izkušnje

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

Kako odstraniti piškotke?

Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotke, lahko nastavitve odstranite v nastavitvah vašega brskalnika, na način kot je opisano v spodnjih povezavah glede na tip brskalnika.

Hiperpovezave

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na druga spletna mesta, ki so povsem neodvisna od tega spletnega mesta. Lastnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih mestih. Do takšnih spletnih mest dostopate na lastno odgovornost.

Objava sprememb

Vsaka sprememba pravnih obvestil bo objavljena na tej strani in na drugih ustreznih mestih.

NEZAKONITA ALI PREPOVEDANA UPORABA

Uporabnik ne sme poizkušati pridobiti si nepooblaščen dostop do katere koli storitve spletnega mesta www.kolmanic-dokl.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o katerem koli drugem uporabniku.

CENE IN PONUDBA

Vse slike so simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. Za morebitno napako pri vnosu cen in/ali ddv-ja ne odgovorja ne ponudnik izdelkov in ne administrator spletne strani. Cene so informativne narave. Za podrobnejše informacije in natančen izračun se obrnite na info@kolmanic-dokl.si. Prodajalec si pridružuje pravico do spremembe cen in opreme brez predhodne najave.

Podatki o podjetju

Industrijska ulica 1, Murska Sobota

Tel: 02 530 46 20
Fax: 02 530 46 59

Direktor podjetja: Robert Dokl

Identifikacijska številka: SI79566189

Matična številka: 5877881

Druge telefonske številke

Sprejem servis (MS): 02 530 46 30 ali 02 530 46 32

Prodaja nadomestnih delov (MS): 02 530 46 34

Prodaja vozil Opel (MS): 02 530 46 50

Prodaja vozil Mazda (MS): 02 530 46 60

Prodaja rabljenih vozil (MS): 02 530 46 57

Registracija in zavarovanje vozil: 02 530 46 40

Sprejem servis (MB): 070 905 401 in 070 905 402

Prodaja nadomestnih delov (MB): 070 905 403

Prodaja vozil (MB): 070 905 404 in 070 905 405

Piškotki

Ta spletna stran za funkcionalnost strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Nekateri piškotki so bili morda že nameščeni v skladu z zakonodajo. Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo

V redu